o fundacji

O fundacji

Fundacja „Silny Oddech” pomaga i wspiera osoby cierpiące z powodu różnego rodzaju chorób, w szczególności laryngologicznych – związanych z oddychaniem. Celem fundacji jest popularyzacja zasad postępowania w leczeniu i diagnostyce chorób górnych dróg oddechowych, wskazywanie i propagowanie nowoczesnych metod leczenia zaburzeń oddychania podczas snu u dzieci i dorosłych oraz wskazywanie potrzeby współpracy pomiędzy lekarzami diagnostami a lekarzami operacyjnymi. Fundacja chce pomagać rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w zakresie pełnej opieki medycznej.

Jak realizujemy swoje cele

Zaczynamy swoje aktywne działania od udziału w wystawach, pokazach, dyskusjach, konferencjach, sympozjach, seminariach, kursach, jak i obejmowaniu patronatu nad takimi przedsięwzięciami. Właśnie poprzez te aktywności i ten sposób rozpowszechniania informacji o naszej Fundacji, mamy na celu popularyzowanie wiedzy o zaburzeniach oddychania podczas snu, a także przy użyciu środków masowego przekazu tj. prasa, radio, telewizja, portale społecznościowe, docieramy do jak największej liczby osób, uświadamiając jakie niebezpieczeństwa niesie ze sobą lekceważenie zaburzeń oddychania, i jak należy z tymi schorzeniami postępować. Jesteśmy głównym inicjatorem i koordynatorem badań diagnostycznych w zakresie obturacyjnego bezdechu sennego oraz innych zaburzeń oddychania, gdyż wiemy, że ma to podstawowe znaczenie przy prawidłowej diagnozie i leczeniu. Pomocą przy realizacji naszych celów jest podejmowanie współpracy z innymi podmiotami, w szczególności z fundacjami, stowarzyszeniami, organizacjami czy instytucjami o zbliżonych celach.

CHCESZ WESPRZEĆ NASZYCH PODOPIECZNYCH?
WPŁAĆ DOWOLNĄ KWOTĘ NA NUMER KONTA

KAŻDA KWOTA MA ZNACZENIE

Naszym głównymi działaniem i misją jest upowszechnianie wiedzy o chorobach związanych z oddychaniem. Aktywnie wskazujemy i propagujemy nowoczesne metody leczenia zaburzeń oddychania podczas snu u dzieci i dorosłych, popularyzujemy zasady postępowania w leczeniu i diagnostyce chorób górnych dróg oddechowych, bo wierzymy, że ma to fundamentalne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania ludzkiego organizmu. Jesteśmy Fundacją nastawioną na pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w zakresie opieki medycznej. Fundacja organizacją charytatywną, non-profit, odpowiadającą najbardziej prestiżowym tego rodzaju organizacjom na świecie. Naszą pomoc będziemy nieść każdemu, kto będzie jej potrzebował.

Fundacja „Silny Oddech” została wpisana do rejestru przedsiębiorstw i stowarzyszeń 04.02.2019r. nr KRS 0000769107.