o fundacji

O fundacji

Fundacja „Silny Oddech” chce pomagać i wspierać osoby cierpiące z powodu różnego rodzaju chorób, w szczególności laryngologicznych – związanych z oddychaniem. Celem fundacji jest popularyzacja wiedzy o leczeniu i diagnostyce chorób górnych dróg oddechowych, wskazywanie i propagowanie nowoczesnych metod leczenia schorzeń głowy i szyi u dzieci i dorosłych.
Jesteśmy Fundacją nastawioną na pomoc w zakresie opieki medycznej osobom w trudnej sytuacji życiowej. Fundacja jest organizacją charytatywną typu non-profit.

MISJA

Naszą misją jest upowszechnianie wiedzy o schorzeniach głowy i szyi, w tym chorobach związanych z oddychaniem. Wskazujemy i propagujemy nowoczesne metody leczenia zaburzeń oddychania podczas snu u dzieci i dorosłych, popularyzujemy zasady postępowania w leczeniu i diagnostyce chorób górnych dróg oddechowych, bo wierzymy, że ma to fundamentalne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania ludzkiego organizmu.

Jak realizujemy swoje cele

Działania zaczynamy od udziału: w wystawach, pokazach, dyskusjach, konferencjach, sympozjach, seminariach i kursach, poprzez te aktywności rozpowszechniamy informacje o naszej Fundacji, popularyzujemy wiedzę o zaburzeniach oddychania podczas snu. Przy pomocy prasy, radia, telewizji, portali społecznościowych staramy się dotrzeć do jak największej liczby osób, uświadamiając, jakie niebezpieczeństwa niosą za sobą zaburzenia oddychania i jak należy te schorzenia leczyć. Jesteśmy głównym inicjatorem i koordynatorem badań diagnostycznych w zakresie obturacyjnego bezdechu sennego, gdyż wiemy, że ma to podstawowe znaczenie przy prawidłowej diagnozie i leczeniu.

CHCESZ WESPRZEĆ NASZYCH PODOPIECZNYCH?
WPŁAĆ DOWOLNĄ KWOTĘ NA PONIŻSZE NUMERY KONTA

KAŻDA KWOTA MA ZNACZENIE

Naszym głównymi działaniem i misją jest upowszechnianie wiedzy o chorobach związanych z oddychaniem. Aktywnie wskazujemy i propagujemy nowoczesne metody leczenia zaburzeń oddychania podczas snu u dzieci i dorosłych, popularyzujemy zasady postępowania w leczeniu i diagnostyce chorób górnych dróg oddechowych, bo wierzymy, że ma to fundamentalne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania ludzkiego organizmu. Jesteśmy Fundacją nastawioną na pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w zakresie opieki medycznej. Fundacja organizacją charytatywną, non-profit, odpowiadającą najbardziej prestiżowym tego rodzaju organizacjom na świecie. Naszą pomoc będziemy nieść każdemu, kto będzie jej potrzebował.

Fundacja „Silny Oddech” została wpisana do rejestru przedsiębiorstw i stowarzyszeń 04.02.2019r. nr KRS 0000769107.

Załączniki

Statut fundacji

 

Regulamin

 

Wesprzyj fundację